Wskaźniki

 

Pomoc eksperta

ZUS

Składka na ubezpieczenie zdrowotne 2014

Składka na ubezpieczenie zdrowotne wynosi obecnie 9% podstawy wymiaru. W przypadku przedsiębiorców podstawę ustalenia składki na ubezpieczenie zdrowotne stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 % przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS.

 

Odliczenie od podatku składki na ubezpieczenie zdrowotne

Podatnik co do zasady w ramach rocznych rozliczeń podatku od osób fizycznych ma prawo do odliczenia 7,75% tej podstawy od podatku. Składka te podlegają wyłącznie odliczeniu od podatku a nie od dochodu.

 

<< więcej o odliczeniach składek zdrowotnych

 

Wysokość składki zdrowotnej – przedsiębiorca za siebie
(grudzień – styczeń 2014 roku)
 

Rodzaj składki Wysokość składki Wysokość składki
– nowe firmy

Składka zdrowotna

270,40 zł

270,40 zł

 

Podstawa prawna

 

  • Art. 79-88 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. 2004 nr 210 poz. 2135).

Komentarze

Brak komentarzy
Dodaj swój komentarz
Drukuj